www.visifilmai.lt informacijos šaltiniai yra viešai prieinami vartotojams ir veikia pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Informacija atnaujinta 2023-04-23.


www.visifilmai.lt administracija nekontroliuoja ir negali būti atsakinga už informaciją, kurią vartotojai paskelbė www.visifilmai.lt portale. Mes nekontroliuojame naudotojų veiksmų, kurie gali pakartotinai paskelbti tekstus ir nuotraukas, kurios yra jūsų išskirtinių teisių objektas, taip pat nuorodas į jūsų išskirtinių teisių objektus. Bet kokią informaciją svetainėje skelbia registruotas vartotojas savarankiškai, be jokios niekieno kontrolės, o tai atitinka visuotinai priimtą pasaulinę informacijos skelbimo internete praktiką. www.visifilmai.lt resurso administracija neturi jokių techninių ar kitų priemonių kontroliuoti vartotojų veiksmus.

Autorinės teisės

Todėl, jei esate autorinių teisių savininkas, įskaitant:

 • Išimtinė teisė atgaminti;
 • Išimtinė teisė viešai rodyti;
 • Išimtinė teisė skelbti informaciją visuomenei.

ir jūsų teisės yra bet kokiu būdu pažeidžiamos naudojantis www.visifilmai.lt, prašome nedelsiant pranešti laišku (elektroniniu) pagal toliau pateiktas gaires.

Gavus Jūsų žinutę su teisingai ir pilnai užpildytais duomenimis, mes išsiųsime patvirtinimą apie laiško gavimą. Skundas bus išnagrinėtas ne ilgiau kaip 7 (septynias) darbo dienas.

el. p. [email protected]

Skundo turinys

Jei nustatėte kokių nors pažeidimų, pateikite mums šią informaciją:

 1. Informacija apie autorių teisių objektą, dėl kurio buvo padarytas pažeidimas:
  1. Prekės ar kūrinio pavadinimas – lietuviškai ir angliškai (jei yra angliška versija).
  2. Oficialus gaminio ar kūrinio puslapis arba teksto šaltinis internete (jei yra).
  3. Juridiniam asmeniui / Elektroninių leidinių / kompiuterių programų / duomenų bazių autorių teisių turėtojui – Valstybinės registracijos dokumento kopija.
  4. Juridiniam asmeniui / Autorių teisių turėtojui, garso ir vaizdo medžiaga – Nuomos pažymėjimas (kopija).
  5. Juridiniam asmeniui / Nuotraukų ir grafinės medžiagos teisių turėtojui – dokumentas, patvirtinantis vaizdo nuosavybės ar autorių teises.
 2. Informacija apie autorių teisių turėtoją:
  1. Visi juridinio asmens duomenys. Arba fizinio asmens duomenis.
  2. Pašto adresas. (esant neatitikimui tarp juridinio ir pašto adreso – privalomas juridinio adreso nurodymas).
  3. Autorių teisių savininko svetainė internete (jei yra).
  4. Licenzija teisei verstis veikla (jei tokia veikla licenzijuojama įstatymų nustatyta tvarka).
  5. Autorinių teisių turėtojo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas).
 3. Skundą rašančio asmens duomenys.
  1. Vardas ir Pavardė.
  2. Pareigos.
  3. Telefono numeris.
  4. Elektroninis paštas.
  5. Įgaliojimas veikti autorių teisių turėtojo vardu kopija (nereikia, jei skundą paduoda autorių teisių turėtojo įmonės vadovas).
 4. Skundo duomenys.
  1. Svetainės puslapio, kuriame yra teises pažeidžiančių duomenų, adresas. Nuoroda turėtų atrodyti taip: https://www.visifilmai.lt/XXXXX
  2. Pilnas teisių pažeidimo esmės aprašymas (kodėl šios informacijos platinimas draudžiamas Autorių teisių turėtojo).
 5. Veiksmų teisėtumo parašas (pildomas ranka ir siunčiamas skenuota versija). Privaloma kiekvienam skundui.

Jei trečiosios šalys pateikia pretenzijas www.visifilmai.lt portalui, susijusiu su jų teisių (įskaitant vartotojų teises) pažeidimu, susijusiu su ištrintu/užblokuotu įrašu ar galerija, Autorių teisių turėtojas imasi visų būtinų priemonių pretenzijoms išspręsti.