Ryunosuke Kamiki

Vaidino

2022

Suzume (2022)

- Tomoya Serizawa (voice)
2023

Godzilla Minus One (2023)

- Koichi Shikishima